Skip to main content

Strategia

Leden Group

Helpotamme asiakkaidemme elämää

Leden Groupin missio on helpottaa asiakkaidensa elämää. Tuo missio on strategiamme perusta. Kun toteutamme asiakaslähtöistä missiotamme, menestymme myös itse.

Asiakkaidemme elämän helpottaminen tarkoittaa, että teemme enemmän asiakkaan puolesta. Tarjoamme kokonaisratkaisua emmekä ainoastaan komponentin valmistusta. Joskus tosin asiakasta helpottaa eniten juuri yhden komponentin valmistaminen. Silloin toimitamme nimenomaan sen.

Kokonaisratkaisu tarkoittaa, että tuemme asiakasta jo suunnitteluvaiheessa, hoidamme valmistuksen, testaamme ja toimitamme tuotteen asiakkaan valitsemaan paikkaan. Pidämme huolta myös tuotetiedosta, mikä on yhä tärkeämpää sekä tuottavuuden että vastuullisuuden kannalta.

Kokonaisratkaisut ovat asiakkaidemme toive, mikä näkyy myös kansainvälisenä trendinä. Asiakkaat hakevat kilpailukykyä keskittämällä sopimusvalmistajille yhä suurempia kokonaisuuksia, mikä parantaa kilpailukykyä monella tavalla.

1

Tehokkuus paranee

Kun asiakas saa kokonaisuuden yhdeltä luukulta, säästyy aikaa.
2

Sopimusvalmistajan asiakasymmärrys syvenee

Kun sopimusvalmistaja tuottaa kokonaisratkaisuja, tämä astuu lähemmäs asiakasta ja oppii ymmärtämään paremmin asiakkaan tarpeita.
3

Asiakas saa älykkäämpiä ratkaisuja

Kun sopimusvalmistaja tuntee hyvin asiakkaan tarpeet, tämä voi tarjota proaktiivisesti yhä fiksumpia palveluita, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi aiempaa kustannustehokkaampia valmistusmenetelmiä tai nopeampia logistisia valintoja.
Leden Group

Asiakkaidemme eduksi

Leden Groupissa olemme virittäytyneet toteuttamaan uutta strategiaamme. Yrityksemme syntyi neljän yrityksen yhdistyessä keväällä 2021. Yhteisenä tavoitteenamme oli vahvistaa kykyämme tarjota asiakkaillemme entistä laajempi palveluvalikoima yhdeltä luukulta.

Onnistunut kokonaispalvelu vaatii kitkattomia rakenteita, osaavaa henkilöstöä ja asiakaslähtöistä kulttuuria. Olemme organisoineet koneistomme niin, että se palvelee asiakasta mahdollisimman sujuvasti.

Visiomme ja missiomme

Visio:
Ensisijainen kumppani

Missio:
Parannamme sidosryhmiemme elämää

  • Yhteistyö – Intohimonamme on tehdä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.
  • Luotettavuus – Teemme parhaamme kaikessa toiminnassamme.
  • Kunnioitus – Olemme reiluja kollegoitamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme kohtaan.
  • Vastuullisuus – Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteisöstä ja hyvästä hallinnosta.
Leden Group

Vahvasti läsnä Pohjois-Euroopassa

Leden Group sijaitsee Pohjois-Euroopassa ja palvelee asiakkaita ympäri Euroopaa. Kilpailukykymme perustuu Leden Groupin suomalais-virolaisen osaamisen yhdistymiseen. Siksi meillä oli jo perustamisvaiheessa vahva eurooppalainen asiakaskunta.

Leden Groupilla on huomattavat tuotantolaitokset Suomenlahden molemmin puolin. Sen ansiosta  voimme järjestää tuotantomme asiakkaan tarpeiden mukaan parhaalla tavalla.

Ota yhteyttä

Pitkät asiantuntemuksen perinteet

Leden Group perustettiin vuonna 2021, mutta sen juuret ulottuvat lähes 60 vuoden taakse vuoteen 1963. Silloin Esa Ojala perusti suodattimia valmistavan pajan kotitalonsa navettaan. Ojala-Yhtymäksi ristitty yritys alkoi jo tuolloin laajentaa osaamistaan koko pitäjään ulottuvien alihankintojen avulla.

1970-luvun alussa yhtiön ensimmäinen tuotantohalli nousi Sieviin. Suomen teollisuus oli murrosvaiheessa ja tarvitsi monipuolisia palveluita. Myös pienissä maaseutukunnissa tarvittiin työpaikkoja, mikä teki Ojalan kasvusta ilon aiheen koko seutukunnalle.

Murrosvaihetta elettiin myös Virossa vuonna 1990, jolloin Favor AS perustettiin. Yhtiö oli maan ensimmäisiä yksityisiä osakeyhtiöitä – aiemmin yksityiset yritykset olivat maassa laittomia. Yhtiö aloitti toimintansa kattoprofiileilla, jotka kuuluvat edelleen Leden Groupin valikoimaan. Vuosikymmen myöhemmin Favor alkoi kasvattaa sopimusvalmistustaan.

Vuonna 1997 Sieviin, Ojala Groupin naapuriin syntyi toinen sopimusvalmistaja, Celermec, joka on keskittynyt ohutlevymekaniikkaan, koneistukseen, maalaukseen ja kokoonpanoihin.

Sievin naapurikuntaan Nivalaan syntyi kolmas sopimusvalmistaja, kun toimintansa aloitti laser- ja plasmaleikkaukseen, särmäykseen ja hitsauskokoonpanoihin erikoistunut LaserComp.

Nyt näitä kolmea Pohjois-Pohjanmaalla toimivaa sopimusvalmistajaa yhdistää teollinen osaaminen ja asiakasajattelu, joka alkoi vahvistua alueella 1960-luvun alussa. Samanlaista kasvupolkua on kulkenut Favor Virossa. Teknologia on uudistunut ja toimintaympäristö on muuttunut matkan aikana moneen kertaan, mutta halu tuottaa asiakkaalle parasta on säilynyt.

Vuonna 2015 LaserComp osti Celermecin. Tuossa vaiheessa mukaan tuli omistajaksi alueellinen sijoittaja, vuonna 1914 perustettu Arvo Sijoitusosuuskunta, jolla oli merkittävä kätilön rooli, kun Favor, LaserComp, Celermec ja Ojala Group yhdistyivät Leden Groupiksi. Uusi, entistä kansainvälisempi matka on alkanut.

Ota yhteyttä

Maailmankaupan muutokset tukevat kasvuamme

Tuotantoa kotiutetaan länteen. Konsulttiyhtiö AT Kearny arvioi, että pandemia ja kauppasodat vauhdittavat tuotannon kotiuttamista Aasiasta. Trendin vahvistumista ennakoi myös Kiinan työministeriön arvio, että valmistavalla teollisuudella on erityisiä haasteita työvoiman löytämisessä.

Leden Group tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käynnistää tuotanto nopeallakin aikataululla.

Vastuullisuusvaateet kasvavat. Asiakkaat, rahoittajat ja viranomaiset arvioivat yhä tarkemmin yritysten vastuullisuutta. Valmistavan teollisuuden on entistä tärkeämpi huolehtia koko toimitusketjunsa vastuullisuudesta.

Pohjoismaisia työ- ja ympäristöstandardeja noudattava sopimusvalmistaja Leden Group tarjoaa asiakkailleen kumppanuuden, jonka vastuullisuuteen voi luottaa. Takaamme asiakkaillemme myös valmistusketjun täydellisen jäljitettävyyden.

Riskienhallinnan merkitys kasvaa. Kyberuhat, immateriaalioikeuksien loukkaukset ja toimitusketjun haavoittuvuudet aiheuttavat yrityksille yhä enemmän haasteita. Riskienhallintaa helpottaa, jos yritysten kumppaniverkosto ei ole pirstoutunut ympäri maailmaa.

Leden Group tarjoaa asiakkailleen entistä kattavammat palvelut samasta osoitteesta, jolloin asiakkaiden toimittajaverkoston hallinta helpottuu. Erityisen tärkeä on toimitusketjun hallinta raaka-aineiden hankinnasta asiakkaan toivomaan osoitteeseen saakka.

Asiakkaat odottavat yhä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja. Asiakkaat odottavat sopimusvalmistajalta yhä useammin laajoja ratkaisuja yksittäisen komponenttien sijaan. Kokonaistoimitukset parantavat kustannustehokkuutta, nopeutta ja laatua.

Leden Groupilta asiakas saa tuotannon kaikki vaiheet tuotepiirrustusten katselmoinnista toimituksiin saakka.